سوالات متداول اتاق فرار انیگما

اتاق فرار چیست؟

اتاق فرار (Escape Room) یک بازی فیزیکی-ماجراجویی است.در این بازی تیم ها در قالب گروههای 4 تا 6 نفره داخل اتاق میشوند،درب پشت سر آنها بسته شده و بازیکنان میبایست با پیدا کردن سرنخها،حل کردن معماها،از سر گذراندن چالشهایی که برای آنان طراحی شده، در قالب کار گروهی و ظرف مدت مشخصی از اتاق خارج شوند.

آیا محدودیت سنی برای بازیها وجود دارد؟

چگونه میتوانم خودم را به انیگما برسانم؟

آیا پارکینگ در محل موجود است؟

اگر فوبیا دارم؟

آیا در هیچکدام از بازیها تماس فیزیکی وجود دارد؟

چه زمانی باید در محل باشم؟

آیا میتوانم در حین بازی از اتاق خارج شوم؟

آیا در صورت عدم انجام بازی،مبلغی عودت میگردد؟

در صورت موفقیت جایزه ای تعلق میگیرد؟

نحوه استفاده از بلیط تخفیفان